Případová studie č. 10

Automatický generátor smluv

Situace

Firma připravovala smlouvy pro své zákazníky „ručně“, což spočívalo v doplnění údajů o zákazníkovi, jeho produktech, cenách, slevách, atd. Tento způsob přípravy smluv byl únosný jen do doby, než počet smluv narostl na úroveň, kdy bylo nutné přibrat dalšího pracovníka. Tímto krokem se sice zvýšila flexibilita, ale bohužel s narůstajícím počtem smluv docházelo i k nárůstu chybovosti způsobené lidským faktorem.

Řešení

Zákazníkovi jsme navrhli implementaci generátoru smluv, který je napojen na stávající systémy zákazníka, a tím pádem se veškeré údaje do smlouvy přenášejí automaticky, bez chyb a na pár kliků. Navíc smlouva může odejít digitálně podepsána rovnou e-mailem. Tím došlo k zefektivnění a zkvalitnění práce a úspoře času pracovníků.

Čas implementace

Řešení se podařilo nasadit cca za 2 měsíce.