Případová studie č. 2

Jednoduchý generátor nabídek

Situace

Společnost připravovala nabídky pro své zákazníky manuálně podle podkladů od obchodních zástupců. Při velkém množství zpracovávaných nabídek nebyl čas nabídky graficky upravovat, zformátovat (různé fonty, velikosti písma, atd.) a zkontrolovat. Navíc díky malé kapacitě vyčleněné na přípravu nabídek čekal zákazník na nabídku i několik dnů.

Řešení

Generátor nabídek, implementovaný u našeho zákazníka, je propojený se stávajícím CRM systémem a je schopen na pár kliknutí pracovníka vygenerovat PDF nabídku ve vhodné grafické šabloně a rovnou jí odeslat zákazníkovi.

Čas implementace

Řešení se podařilo nasadit cca za 1 měsíc.