Případová studie č. 4

Kalkulace, vyhodnocování a schvalování nabídek a smluvních dokumentů včetně jejich tisku

Situace

Telekomunikační firma řešila komplexní úkol spočívají v zásadní změně a zefektivnění procesu individuálních nabídek pro business zákazníky. Stávající řešení neumožňovalo zcela kontrolovat tento významný proces mající dopad jak na tržby, tak na spokojenost samotných zákazníků. Firma potřebovala snížit poklesy výnosů při prodlužování smluv, zajistit transparentní systém vyhodnocování nabídek a jejich efektivní schvalování a zadávání do interních systémů.

Řešení

Po detailní analýze u zákazníka byla navržena změna procesů podpořená kalkulačním nástrojem, který zásadním způsobem tyto procesy zefektivnil a maximální možné míře automatizoval konfiguraci a kalkulaci individuálních nabídek pro jednotlivé klienty. Součástí řešení je propojení kalkulátoru s datovým skladem (Teradata), využití informací, které byly pro kalkulaci důležité a nastavení výstupů pro objednávkové systémy. Řešení je doplněno o automatizovaný tisk nabídek a smluv, které obchodník uzavírá s business zákazníky. Celé řešení zastřešil inteligentní schvalovací postup (workflow), který je na základě modelace schopen posoudit, jakou variantu schvalování použít. Nabídky s definovaným poklesem si může schválit sám obchodník. Složitější nabídky podléhají dalším schvalovacím úrovním. Součástí doporučení bylo také přejít na hodnocení na základě profitability. Z důvodu maximálního zabezpečení a ochrany dat je v tomto případě použita vnitřní síť zákazníka. Po zavedení všech změn došlo ke zvýšení zisku o 11,7 % a ke zkrácení doby schvalování o 38 %. Dalším přínosem bylo odstranění chybovosti při zadávání smluv a snížení reklamací o 55 %.

Čas implementace

Řešení se podařilo implementovat za 8 měsíců.