Případová studie č. 5

Tvorba nabídky přímo u zákazníka

Situace

Firma vyrábějící a prodávající bazény na míru potřebovala zkrátit dobu potřebnou na přípravu nabídky pro zákazníka. Proces byl zbytečně dlouhý a rostlo riziko, že si zákazník nákup bazénu rozmyslí.

Řešení

Zákazníkovi byla na míru vyrobena aplikace, která umožňovala zadat požadavky přímo na místě. V aplikaci tak je možné vybrat konkrétní typ bazénu včetně vybavení, doplňků, případně rovnou přidat i instalační a stavební práce. Po navržení a nacenění zákazníkem požadované varianty lze nabídku rovnou odeslat ke schválení (pokud obchodník použil vyšší slevy, než je jeho limit) a následně odeslat nabídku elektronicky v PDF na zákazníkův e-mail. Po akceptaci nabídky se takto zvolená konfigurace bazénu rovnou přenáší do výrobního oddělení. Celý proces se výrazně urychlil a hned bylo viděl, jak by bazén mohl vypadat a kolik by která varianta stála.

Čas implementace

Řešení se podařilo nasadit za 1 měsíc.