Případová studie č. 6

Automatická tvorba nabídky

Situace

Firma v rámci prodeje svých služeb uzavírala smlouvy na dobu určitou. Před vypršením konce smlouvy připravovalo obchodní oddělení novou nabídku „ručně“. Firmě postupně rostl počet zákazníků a to vyžadovalo větší objem práce hlavně pro obchodní oddělení. Požadavkem marketingového oddělení byla i možnost nabízení novinek a aktualizace smluv v průběhu jejich platnosti.

Řešení

Zákazníkovi byl vytvořen nástroj, který je schopen generovat nabídky šité zákazníkům na míru, včetně možnosti oslovit hromadně určitou vybranou skupinu zákazníků ještě před koncem smlouvy a nabídnout zákazníkům nové služby. Systém sám upozorňuje obchodní oddělení na blížící se konec jednotlivých smluv a nabídky sám (po odsouhlasení obchodním oddělením) rozesílá zákazníkům.

Čas implementace

Řešení se podařilo nasadit cca za 2 měsíce.